Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Spółki

NAZWA : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ADRES : ul. Powstańców Wlkp. 76, 89-200 Szubin
NIP : 562-000-41-99
REGON : 090049393
KRS : 0000004791 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY : 40 184 000 zł
NUMER KONTA : Bank Spółdzielczy w Szubinie 34 8164 0001 0009 3998 2000 0001