Biuletyn Informacji Publicznej

Wysokość opłat za wody opadowe i roztopowe

Zarządzenie Prezesa Zarządu

KPWiK Spółki z o.o. z siedzibą w Szubinie

z dnia 23.11.2018 r.

W sprawie ustalenia opłat za wody opadowe lub roztopowe


§ 1


Ustala się cenę za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez KPWiK Spółkę z o.o. w Szubinie

Lp.
Typ nawierzchni
Cena
Jednostka
netto
z VAT
1.
2.
3.
4.
5.
1. Powierzchnie z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów
0,16
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
zł/m2/m-c§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r.