bip

Ogłoszenia o zamówieniach

16-Z-2019 - Dostawa przyczepy ze zbiornikiem do dystrybucji wody pitnej

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ PRZYCZEPY ZE ZBIORNIKIEM DO DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę nowej przyczepy ze zbiornikiem do dystrybucji wody pitnej

 • Parametry przyczepy:
  • kompletne oświetlenie LED
  • rama stalowa ocynkowana
  • osie hamowane z urządzeniem najazdowym
  • koła min: 14”
  • koło podporowe
  • przyczepa dopuszczona do ruchu po drogach publicznych
 • Parametry zbiornika:
  • pojemność min. 1,5 m3
  • przekrój okrągły
  • dwupłaszczowy
  • wykonany ze stali kwasoodpornej
  • izolacja między płaszczami min. 50 mm
  • właz górny min. 400 mm
  • drabinka
  • napis „WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA” po obu stronach
  • zbiornik musi posiadać atest higieniczny PHZ w Warszawie na kontakt z wodą pitną
 • Osprzęt:
  • w części tylnej przyczepy skrzynia ze stali kwasoodpornej zamykana na klucz
  • układ dystrybucji wody: 2 krany z zaworami kulowymi min” 1”, złącze strażackie 2”

MIEJSCE DOSTAWY
Przyczepę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 28.02.2020 r.

GWARANCJA
Minimum 12 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Formularz oferty
 2. Kartę katalogową oferowanej przyczepy potwierdzającą wymagane parametry.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński
tel. 609 273 317, 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

15-Z-2019 - Dostawa urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO CIŚNIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę nowego urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie:

 • urządzenie zabudowane na przyczepie jednoosiowej o parametrach:
  • kompletne oświetlenie LED
  • rama stalowa ocynkowana
  • wzmocniona oś hamowana z urządzeniem najazdowym
  • koła min: 14”
  • koło podporowe
  • stopy podporowe
  • podłoga powleczona blachą ryflowaną z aluminium
  • przyczepa dopuszczona do ruchu po drogach publicznych
 • udrażnianie rurociągów o średnicy do 350 mm
 • silnik o mocy min. 25 KM z elektrycznym rozrusznikiem
 • ciśnienie robocze min. 150 bar
 • pompa z tłokami ceramicznymi
 • wydajność pompy min. 50 l/m
 • wąż roboczy o długości min. 70 m, zwijany hydraulicznie
 • zbiornik z tworzywa o pojemności min. 800 l. wyposażony w:
  • właz rewizyjny
  • układ przelewowy
  • zawór spustowy
  • zbiornik na płyn niezamarzający
  • wskaźnik poziomu
 • głowice czyszczące
  • do wstępnego czyszczenia
  • do przebijania zatorów
  • do mocno zanieczyszczonych rur
 • wyposażenie:
  • o pistolet z lancą do mycia
  • o oświetlenie LED stanowiska pracy

MIEJSCE DOSTAWY
Urządzenie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 13.12.2019 r.

GWARANCJA
Minimum 12 miesięcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Formularz oferty
 2. Kartę katalogową oferowanego urządzenia potwierdzającą wymagane parametry.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński
tel. 609 273 317, 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

14-Z-2019 - Dostawa przyczepy asenizacyjnej

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ PRZYCZEPY ASENIZACYJNEJ


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę nowej przyczepy asenizacyjnej rocznik 2019 o następujących parametrach:

 • Sprzęt fabrycznie nowy,
 • Pojemność 5000 l
 • Konstrukcja ramowa
 • Konstrukcja cynkowana ogniowo
 • Tylny właz o średnicy min: 600 mm umożliwiający czyszczenie
 • Rurowy wskaźnik napełnienia
 • Uchwyty na przewód zasysający po obu stronach zbiornika
 • Ogumienie min: 22”
 • Mechaniczna stopa podporowa
 • Pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy – siłowniki membranowe
 • Hamulec postojowy ręczny
 • Kompresor o wydajności min: 5000 l/min przeznaczony do pracy ciągłej
 • Napęd 540 obr/min
 • Zabezpieczenie przed przelaniem
 • Wąż ssawny o średnicy 75 mm (2x6 mb)
 • Zasuwa nożowa w tylnym włazie
 • Instalacja elektryczna 12 V
 • Lampy tylne zespolone oraz przednie obrysowe w technologii LED
 • Przewód elektryczny 7 pin
 • Wałek przekaźnika mocy

MIEJSCE DOSTAWY
Przyczepę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 29.11.2019 r.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Formularz oferty
 2. Kartę katalogową oferowanej przyczepy potwierdzającą wymagane parametry.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński
tel. 609 273 317, 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

13-Z-2019 - Dostawa ciągnika rolniczego

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę nowego ciągnika rolniczego o następujących parametrach:

 • silnik – wysokoprężny o mocy minimum 65 KM, pojemność min: 2900 cm3,
 • norma emisji spalin STAGE IIIb
 • napęd – 4x4
 • rok produkcji min: 2018,
 • przekładnia z rewersem mechanicznym 12x12
 • tylny WOM 540 obr/min
 • pompa hydrauliczna o wydajności min 35 l/min
 • hydraulika szybkozłącza tylne 4
 • koła z błotnikami tył min 30”, przód min 20”
 • tylny układ zawieszenia 3 punktowy
 • zaczep transportowy dolny i górny
 • instalacja elektryczna 12V
 • instalacja hamulcowa jedno i dwuobwodowa
 • wspomaganie układu kierowniczego hydrostatyczne
 • kabina operatora ogrzewana i wentylowana
 • pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego
 • pojemność zbiornika paliwa min 70 l
 • dopuszczalna masa całkowita przyczepy: min 8000 kg

MIEJSCE DOSTAWY
Ciągnik należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 15.11.2019 r.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Formularz oferty
 2. Kartę katalogową oferowanego ciągnika potwierdzającą wymagane parametry.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński
tel. 609 273 317, 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

12-Z-2019 - Dostawa ciągnika rolniczego

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą w Szubinie przy ulicy Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-60, fax. 52 391-03-68

zaprasza do składania ofert na:

DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE
Dostawę nowego ciągnika rolniczego o następujących parametrach:

 • silnik – wysokoprężny o mocy minimum 70 KM, pojemność min: 2900 cm3,
 • norma emisji spalin STAGE IIIb
 • napęd – 4x4
 • rok produkcji min: 2018,
 • przekładnia z rewersem mechanicznym 12x12
 • tylny WOM 540/1000 obr/min
 • pompa hydrauliczna o wydajności min 50 l/min
 • hydraulika szybkozłącza tylne 4+1
 • koła z błotnikami: tył min 30”, przód min 24”
 • tylny układ zawieszenia 3 punktowy
 • zaczep transportowy dolny i górny
 • instalacja elektryczna 12V
 • instalacja hamulcowa jedno i dwuobwodowa
 • wspomaganie układu kierowniczego hydrostatyczne
 • regulowana kolumna kierownicy
 • kabina operatora ogrzewana i wentylowana
 • pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego
 • dopuszczalna masa całkowita przyczepy: min 12000 kg
 • masa własna: min 3000 kg
 • pojemność zbiornika paliwa min 80 l

MIEJSCE DOSTAWY
Ciągnik należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w Szubinie, przy ul. Powstańców Wlkp.76

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do dnia 15.11.2019 r.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
 1. Formularz oferty
 2. Kartę katalogową oferowanego ciągnika potwierdzającą wymagane parametry.
KONTAKT
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktu – Bartosz Zieliński
tel. 609 273 317, 52 391-03-63

SKŁADANIE OFERT
Oferty należy składać do dnia 18.10.2019 r. do godziny 1400
 • pocztą lub osobiście : Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, 89-200 Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76 lub
 • e-mailem : dt@kpwik.com.pl

ZAŁĄCZNIKI