bip

Wyniki zamówień

2-Z-2019 - Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych typu VAN

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje,
że w wyniku zapytania na dostawę dwóch pojazdów ciężarowych typu VAN
wybrano ofertę złożoną przez:

AUTO CENTRUM GOLEMO
Spółka Jawna

ul. Grota Roweckiego 6
30-348 Kraków


1-Z-2019 - Dostawa przepompowni ścieków i wód opadowych

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje,
że w wyniku zapytania na dostawę przepompowni ścieków i wód opadowych
wybrano ofertę złożoną przez:

"TOLL" Łukasz Kaczmarski
ul. Bogusławskiego 25
83-000 Pruszcz Gdański