Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 76
89-200 Szubin
tel. 52 391-03-60
tel. 52 384-81-81
Przedsiębiorstwo czynne:
od poniedziałku od piątku w godzinach 700 - 1500

Dział Techniczny

Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-64

e-mail: dt@kpwik.com.pl

Kierownik działu technicznego
tel. 52 391-03-68

Dział Eksploatacji i Usług

Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 76
tel. 52 391-03-69

e-mail: dw@kpwik.com.pl

Kierownik działu eksploatacji i usług
tel. 52 391-03-67

Biuro Obsługi Klienta

Szubin, ul. Kcyńska Nowe Osiedle 25
tel. 52 391-03-50, 52 391-03-53, 52 391-03-56

e-mail: ew@kpwik.com.pl

Biuro Obsługi Klienta czynne:
od poniedziałku od piątku w godzinach 700 - 1500

Dział Księgowości

Szubin, ul. Kcyńska Nowe Osiedle 25
Główny Księgowy
tel. 52 391-03-57

e-mail: en@kpwik.com.pl

Dział Księgowości
tel. 52 391-03-54

e-mail: em@kpwik.com.pl

Oczyszczalnia ścieków w Szubinie

Szubin, ul. Powstańców Wlkp. 82
tel. 52 384-82-70, 607-799-007
Kierownik oczyszczalni ścieków w Szubinie

e-mail: do@kpwik.com.pl

Oczyszczalnia ścieków w Potulicach

tel. 607-799-006