bip

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Szubinie
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki
Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Wzór oświadczenia

Komunikat Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2022 r.


Komunikat