bipUWAGA WAŻNE OGŁOSZENIEw sprawie zalecenia ograniczeń podlewania ogródków
przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania
basenów z sieci wodociągowej
Na podstawie art. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz w związku z występującymi upałami Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie wprowadza zalecenie ograniczenia podlewania wodą z sieci wodociągowej, obsługiwanej przez przedsiębiorstwo, ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów.


Ograniczenia obowiązują codziennie do odwołania w godzinach: 600 - 2200

Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może powodować braki w ciągłości dostaw wody lub znaczne obniżenie jej ciśnienia oraz doprowadzić do wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.

Aktualności

2021-08-02

Informacja o nowej możliwości opłacania rachunków za wodę

2020-03-18

Komunikat dotyczący odczytów wodomierzy

2018-11-13

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

zobacz wszystkie aktualności