Biuletyn Informacji Publicznej

O firmieUWAGA WAŻNE OGŁOSZENIEw sprawie zalecenia ograniczeń podlewania ogródków
przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania
basenów z sieci wodociągowej
Na podstawie art. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie wprowadza zalecenie ograniczenia podlewania wodą z sieci wodociągowej, obsługiwanej przez przedsiębiorstwo, ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów.


Ograniczenia obowiązują codziennie do odwołania w godzinach: 600 - 2200

Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może powodować braki w ciągłości dostaw wody lub znaczne obniżenie jej ciśnienia oraz doprowadzić do wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.

Aktualności

2024-07-15

Informacja dotycząca taryfy dla gm. Nakło n/Not.

2024-07-10

Komunikat dotyczacy jakości wody w Łankowicach i Dziewierzewie

2024-06-28

NOWA TARYFA GM. KCYNIA

2024-06-28

NOWA TARYFA GM. SZUBIN

zobacz wszystkie aktualności