bip

O firmie

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej. Spółka prowadzi działalność od dnia 1.04.1992 roku. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb ludności, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym posiadanego majątku. Spółka wykonuje zadania własne Gmin – udziałowców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Udziałowcami Spółki są: Gmina Szubin, Gmina Kcynia, Gmina Nakło nad Notecią oraz Gmina Sadki.

Aktualności

2018-11-13

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

zobacz wszystkie aktualności